خواندنی ها

اهمیت فود کورت در مراکز خرید

اهمیت فود کورت در مراکز خرید

اگر یادتان باشد در گذشته نچندان دور مردم برای خرید به بازارهای سنتی می رفتند. زمان برد تا مردم عادت خرید از بازارهای سنتی را کم کم ترک کنند و به مجتمع تجاری برای خرید بروند. مجتمع های تجاری هم صرفاً جهت خرید طراحی شده بود و به طور معمول تلفیقی از تجاری و اداری به همراه تعداد محدودی پارکینگ بود. استقبال خوب مردم در خریداری اجناس از مجتمع های تجاری و رونق این نوع عرضه در صنعت خرده فروشی، سازندگان زیادی را به سوی ساخت مرکز خرید سوق داد.