خواندنی ها

عوامل موثر جذب مشتری در مراکز تجاری

عوامل موثر جذب مشتری در مراکز تجاری

از ابتدای شکل گیری مراکز خرید به صورت شاپینگ مال همواره دو عنصر خرید و تفریح به طور هم زمان مورد توجه صاحبان آن بوده است .اهمیت ارائه امکانات سرگرمی و خدمات تفریحی در جذب مشتری به هیچ وجه قابل کتمان نمیباشد ،این امر از یک سو بر صاحبان برند ها و از سوی دیگر بر مشتریان تاثیر می گذارد.

جذب سر مایه گذاران خارجی در ایران

جذب سر مایه گذاران خارجی در ایران

در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایه‌های خارجی جذب‌شده با جذب ۲/ ۱۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده، نام ایران که یکی از تازه‌واردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است.