ذهن موفق و ثروتمند

ذهن موفق و ثروتمند

ذهن موفق و ثروتمند

ثروت واقعی حساب های بانکی شما نیست بلکه ذهن شما تعین کننده ثروت شماست
برای ساخت ذهن  و ثروتمند ابتدا باید ازجملات مثبت استفاده کنیم و از ورود جملات منفی به ذهنمان جلوگیری کنیم
همه ما در ذهنمان آرزو ها و رویا هایی داریم باید برای رسیدن به این رویاها و آرزوهاهدف گذاری کنیم و برای رسیدن به این اهداف باید ذهنمان را برنامه ریزی کنیم
اما گاهی اوقات شرایط روی برنامه ریزی ذهن ما تاثیر میگذارد اگر فردی در شرایطی باشد که ثروتمند شدن و پولدار شدن بسیار دشوار باشد به طوری که ۹۵ درصد جامع در فقر بسر میبرند و فقط ۵ درصد پول دار و ثروت مند هستند نا خداگاه ذهن این فرد برای فقیر بودن برنامه ریزی میشود
 برای دستیابی به ذهن ثروت ساز، می بایست به ذهن ناخوداگاهمون برنامه دهیم و این برنامه در نهایت سبب تغییر افکارمان خواهد شد و توجه ما رو به سمت همون خواسته هایی خواهد برد که برای اون برنامه ریزی کردیم و در نهایت با تغییر افکار می توانیم احساس خودمون رو  هم تغییر دهیم و سپس اون احساس سبب خواهد شد ما دست به عمل بزینم و نتیجه نهایی رو خلق کنیم.

وضعيت مالی شما نتيجه طرح کلی ذهنی شما از پول است . طرح کلی ذهنی شما از مسایلمالی ٬ ترکيبی است از افکار ٬ احساسات و عملکردهای شما در زمينه های مالی و اقتصادی .
فرمول شماره ۱ : طرح کلی ذهنی ، وضعيت مالی
فرمول شماره ۲ : افکار ، احساسات ، عملکردها ، نتایج
فرمول دوم صورتی ازقانون جذب  یا همان قانون عمل و عکس العمل است . در بالاترین بخش این فرمول افکار ٬ تصا ٬ باورها و دیدگاه های ما قرار ميگيرند . در دومين قسمت ٬ احساسات ما قرار ميگيرند . احساسات ما نتيجه مستقيم تمام آن چيزیست که در ذهن ما ميگذرد . در جایگاه سوم ٬ اعمال ٬ اقدامات و عملکردهای ما قرار ميگيرند . عملکردی که از روی احساس مثبت انجام گيرد بسيار متفاوت است از عملکردی که نتیجه حسی منفی باشد . و در نهایت این اعمال ما هستند که نتایج را در زندگی ما پدیدار ميسازند .
طرح کلی یک ذهن موفق
این فرمول در قالب یک فرمول خطی ارائه شد اما در واقع یک چرخه است ، چرا که در نهایت نتایج ٬ روی افکار ما اثر ميگذارند و افکار ٬ احساسات ما را شکل می دهند و احساسات به نوبه خود به اقدامات می انجامند و …
کسی که نتيجه ای ضعيف دارد به این فکر ميکند که وضع بازار بد است و یا من نميتوانم بيشتر از این درآمد داشته باشم و این چرخه معيوب همچنان ادامه پيدا خواهد کرد و برعکس کسی که موفقیت بدست می آورد باورهای مثبت بيشتری را در ذهن خود شکل ميدهد و با تکيه بر این باورها ٬ احساس قدرت و خود باوری بيشتری خواهد کرد . در ادامه ٬ راه شکستن این چرخه ی معيوب ارائه خواهد شد و به سمت داشتن یک ذهن موفق پيش خواهيم رفت .
حتما بخوانید :   نگرش ثروتمندان نسبت به حقوق چگونه است؟
از دوران کودکی ، از خانواده و مدرسه ، از فرهنگ جامعه ؛ اینها عوامل اصلی شرطی شدن ذهن ناخود آگاه انسان هستند ، چه مثبت باشد و چه منفی . کودکی که در خانواده و فاميل و کلا در محيط ثروتمند متولد می شود ٬ بدون هيچ زحمتی نصف راه ثروتمند شدن را رفته است . شخصی که در خانواده و فاميلی با تحصيلات فوق تخصص رشد می کند ٬ رویایش ورود به دانشگاه نيست ٬ او به اینکه از کجا فوق تخصص بگيرد می اندیشد . کودکی که در برزیل به دنيا می آید نصف راه فوتباليست شدن را طی کرده است . برزیلي ها به ورود به جام جهانی فکر نمی کنند آنها به بردن جام جهانی می اندیشند.
اکنون همه اینها را برعکس کنيد . کودکی که در خانواده و محيطی ضعيف رشد می کند کار بسيار سختی در پيش خواهد داشت .( اما نه غير ممکن )
تا کنون اندیشيده اید که چرا همه سنگ ها مال پای لنگ است؟ آیا پای لنگ خودش سنگ ها را جذب نمی کند؟
 افکار و تصاویر ذهنی  و باور های یک فرد در نهایت ٬ زندگی بيرونی او را می سازند و تجربيات زندگی ٬ به نوبه خود افکار وباورهای او را شکل می دهند . این چرخه اگر منفی باشد می تواند مانند گرداب شخص را به درون خودبکشد . راه رهایی از این چرخه ٬ برنامه ریزی مجددذهن ناخودآگاه ماست در ادامه ٬ راهکارهای برنامه ریزی ضمیرر ناخود آگاه  برای داشتن یک ذهن موفق بررسی خواهد شد .

اشتراک گذاری: