جذب سر مایه گذاران خارجی در ایران

جذب سر مایه گذاران خارجی در ایران

جذب سر مایه گذاران خارجی در ایران

در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایه‌های خارجی جذب‌شده با جذب ۲/ ۱۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده، نام ایران که یکی از تازه‌واردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است.
این نهاد در رتبه‌بندی خود مبنا را بر سرمایه‌گذاری «گرین‌فیلد» یا «حوزه‌های سبز» قرار داده است. این سرمایه‌گذاری نوعی از سرمایه‌گذاری‌ها است که در حوزه‌های جدید و دست‌نخورده انجام می‌شود و در آن شرکت‌های مادر برای نخستین بار اقدام به احداث واحد اقتصادی جدید در کشور مقصد می‌کنند. بر این اساس، «سرمایه‌گذاری گرین‌فیلد» در سال ۲۰۱۶ روندی روبه‌ بهبود داشته و افزایشی ۶ درصدی را تجربه کرد. براساس گزارش این نهاد، در سال ۲۰۱۶ هند بالاتر از کشورهایی همچونچین و آمریکا و بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌های سبز» ایستاد. همچنین ایران که یکی از ورودی‌های جدید فهرست امسال براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری‌ بود، پس ازمصر در رده دوم جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی قرار گرفت.


 ایران رتبه دوم در خاورمیانه

در فهرست برترین‌های جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، ایران براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده یکی از ورودی‌های جدید امسال بود. در این راستا براساس ارزش سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایران با داشتن جریان ورودی سرمایه‌ خارجی ۲/ ۱۲ میلیارد دلاری پس از مصر در رتبه دوم فهرست خاورمیانه و ‌آفریقای این گزارش ایستاده است. از طرفی براساس تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده، ایران در رده ششم فهرست این منطقه قرار گرفت. همچنین در فهرست کشورهایی که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند (جریان سرمایه خروجی)، ایران با سرمایه‌گذاری ۷/ ۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۶، در رده هفتم منطقه خاورمیانه و آفریقا قرار گرفت.


هند بالاتر از چین و آمریکا، جذاب‌ترین کشور جهان در جذب FDI

چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهان در سال ۲۰۱۶ تغییرات گسترده‌ای را تجربه‌ کرد. دلیل اصلی این تغییر را می‌توان سرازیر شدن «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به مناطقی کهرشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند و کاهش در کشورهایی که اقتصادشان با رکود و سطح بالای نااطمینانی روبه‌رو بود دانست. براساس آمارهای «کنفرانستجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد UNCTAD)»، جریان رسمی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ با کاهشی ۱۳ درصدی، به سطح ۱۷۶۰ میلیارددلار رسید. در این میان اروپا وکشور های در حال توسعه به ترتیب با کاهشی ۲۶ و ۲۰ درصدی بیشترین کاهش را در جریان FDI تجربه کردند.
برزیل با کاهش ۳۳ درصدی در تعداد پروژه و ۲۸ درصد در ارزش سرمایه‌ ورودی وانگلیس – به‌رغم رشداقتصادی نسبتا بالا – با کاهش ۴۲ درصدی در «سرمایه‌گذاری حوزه سبز» در کشور، بیشترین ضرر را از تغییرات جریان FDI در سال ۲۰۱۶ کرده‌اند. از طرف دیگر دو برنده اصلی جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»‌ در سال ۲۰۱۶ را می‌توان کشورهای هند و اسپانیا دانست: هندی‌ها توانستند با مدیریت اقتصادی مناسب بدون تغییر نسبت به سال قبل در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» جهان قرار گیرند.اسپانیا نیز از آنجا که اقتصادش شروع قدرتمند و امیدوارکننده‌ای پس از پشت‌سر گذاشتن دوران رکود داشت، توانست تعداد پروژه‌های «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در کشورش را ۲۸ درصد افزایش دهد.

اشتراک گذاری: