اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

با توجه به مشکلات و اتفاقاتی که گاهی در سیستم های پیش فروش مشاهده و سبب صلب اعتماد و یا تردید در پیش خرید شده؛ تیم مشاوران , و کارفرمای پروژه ، سامانه المپیا را برای خریداران از این مرکز تجاری آماده کردند. این امر موجب می گردد متقاضیان در هر ساعت از شبانه روز و در هر مکانی با استفاده از اینترنت امکان مشاهده واحد خریداری شده (به نام و مشخصات خود ) با امکانات زیر را دارند :

۱-اطمینان از صحت واحد فروخته شده

۲- مشاهده واحد ها یا واحد های خریداری شده

۳- ثمن معامله  ، عرصه و اعیان واگذار شده

۴- مشاهده اسناد مالی و سررسید آنها

۵- امکان ارسال و دریافت پیام و ارتباط با مسئولین

اولین سامانه هوشند ، خریداران واحد های تجاری در مرکز خرید المپیا کلید خورد

اشتراک گذاری: