عملیات کفسابی طبقات پارکینگ

عملیات کفسابی طبقات پارکینگ

عملیات کفسابی طبقات پارکینگ

عملیات کفسابی طبقات پارکینگ در حال انجام است.

کفسابی – بتن از جمله کفپوش هایی می باشد که عموما در کارگاه ها و پارکینگ ها استفاده می شود. سیمان نیز مانند دیگر مصالح ساختمانی دارای کاهش حجم می باشد. که بعد از اجرا همین امر سبب بروز ترک هایی در سطح آن می شود با انجام کفسابی روی آن با از بین بردن ترک های حاصله و یکدست کردن آن علاوه بر پرکردن و از بین بردن ترک ها و ناصافی های مانده از ماله کشی و فرش کردن بتن یا همان بتون سطح آن بصورت صاف و صیقل یافته و مانند سنگ شفاف و براق می شود.

 

عملیات کفسابی طبقات پارکینگ المپیا

اشتراک گذاری: