عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

نمای پروژه المپیا بیش از ۷۰۰۰ متر مربع در ۴ ضلع پروژه می باشد که این عملیات  عظیم در ۴ مرحله اجرایی در حال انجام است .

۱- مرحله ی  نقشه برداری آ هن کشی و زیر سازی.

۲- برش لوور ها و نصب اتصالات .

۳- اجرای لوور های عرضی و طولی و استراکچر های آلومینیومی  و اجرای سایه بان ۵ متری .

۴- اجرای نمای کرتن وال و شیشه در طبقات تجاری.

 

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

 

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

 

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

 

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

 

عملیات اجرای نما (اتمام فاز ۱ و آغاز فاز ۲)

اشتراک گذاری: