عملیات آهن کشی (سازه فلزی) آسانسور های پروژه المپیا آغاز گردید

عملیات آهن کشی (سازه فلزی) آسانسور های پروژه المپیا آغاز گردید

عملیات آهن کشی (سازه فلزی) آسانسور های پروژه المپیا آغاز گردید

پروزه المپیا دارای ۷ واحد آسانسور در قسمت های مختلف طبقات می باشد ، که با توجه به نیاز و راحتی استفاده کنندگان توسط طراح لحاظ گردیده است .

این عملیات در قسمت جنوب غربی و شمال غربی پروزه بعد از تهیه نقشه های مهندسی و تمهیدات تاسیساتی وارد مرحله اجرایی گردیده است . لازم به ذکر می باشد ، عملیات مذکور بعد از سفارش ، آهن آلات و نصب داربست های فلزی جهت اجرای صحیح آهن کشی و انجام سازه فلزی با نظارت پیمانکار تایید صلاحیت شده در مرحله اجرا می باشد .

بیشتر بدانید :  آهن کشی (سازه فلزی آسانسور) ، عبارت از سازه ای قلزی در داخل چاه آسانسور جهت استقرار براکت های مورد نیاز ریل کابین و ریل وزنه ها بر اساس نقشه ارائه شده.

عملیات آهن کشی (سازه فلزی) آسانسور های پروژه المپیا آغاز گردید

عملیات آهن کشی (سازه فلزی) آسانسور های پروژه المپیا آغاز گردید

اشتراک گذاری: