اتمام عملیات فاز ۱ نصب داربست

اتمام عملیات فاز ۱ نصب داربست

اتمام عملیات فاز ۱ نصب داربست

فاز ۱ عملیات نصب داربست پروژه المپیا شامل نمای ۳ طرف (شمالی و جنوبی و غربی) ۵۰۰۰۰ متر مربع می باشد این عملیات با رعایت کامل استاندارد و اصول ایمنی کارگاهی (HSE) انجام گردید .

اشتراک گذاری: